Thông tin tài khoản ngân hàng

Lưu ý:

  • Nhập chính xác thông tin người hưởng thụ (số tài khoản và tên người nhận phải trùng khớp)
  • Ghi rõ nội dung chuyển khoản khi thanh toán đơn hàng với cú pháp:  Sđt đặt hàng – mã đơn hàng hoặc tên người đặt hàng.
  • Chụp lại thông tin giao dịch để đối chiếu đề phòng sự cố hệ thống.
Call Now Button