Thông tin tài khoản ngân hàng

Chủ tài khoản: NGUYEN MINH TIEN

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VIETCOMBANK) – Chi nhánh Chương Dương

  • Stk: 0541000245525

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK) – Chi nhánh Hà Nội

  • Stk: 19027713620013

Ngân hàng TM CP Công Thương Việt Nam (VIETINBANK) – Chi nhánh Hà Nội

  • Stk: 102873175432

Lưu ý:

  • Nhập chính xác thông tin người hưởng thụ (số tài khoản và tên người nhận phải trùng khớp)
  • Ghi rõ nội dung chuyển khoản khi thanh toán đơn hàng với cú pháp:  Sđt đặt hàng – mã đơn hàng hoặc tên người đặt hàng.
  • Chụp lại thông tin giao dịch để đối chiếu đề phòng sự cố hệ thống.
Call Now Button