Hộp 2 đầu cạo Gillette Mach3 (đầu cạo 3 lưỡi kép)

  • Hộp 2 đầu cạo Gillette Mach3 với 2 đầu cạo 3 lưỡi kép Gillette Mach 3 giúp bạn cạo râu sát hơn chỉ với một lần đưa dao.
  • 3 lưỡi chất lượng cao giúp bạn cạo râu sạch hơn với loại thông thường.
  • Hộp gồm 2 lưỡi sơ cua Gillette Mach 3, sản phẩm lắp vừa cán Gillette Mach 3, Gillette Mach 3 sensitive, Gillette Mach 3 turbo.
Các trường được đánh dấu * là bắt buộc
Call Now Button