Chì xé mày Suri

25.000 23.000

  • Chì mềm mại, màu tự nhiên giúp dễ dàng định hình dáng chân mày.
  • Thiết kế đặc biệt, không cần chuốt chì.
Các trường được đánh dấu * là bắt buộc

Hết hàng